1 θέση Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού, στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Πτολεμαΐδας .