Το ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας συμμετέχει σε εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με θέμα «μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» Erasmus + KA1 στην Πορτογαλία για 2 εβδομάδες από 09/02/2020 έως 23/02/2020.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι: «Training in Electric Vehicle: Challenges and Opportunities».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού στην Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Την παιδαγωγική ομάδα αποτελούν 16 μαθητές του τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων και Τεχνικός Εγκαταστάσεων και Κατασκευών της Γ΄ τάξης καθώς και:

ο διευθυντής του σχολείου και οικονομικός διαχειριστής του προγράμματος, κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος ΠΕ87.02 νοσηλευτής,
η υπεύθυνη για την υλοποίηση και εκτέλεση του σχεδίου και συνοδός εκπαιδευτικός, κα. Μπεΐνη Θεοδώρα ΠΕ 82 μηχανολόγος και
ο συνοδός εκπαιδευτικός κ. Λέκκος Νικόλαος ΠΕ87.02 νοσηλευτής.