Η διοίκηση της εταιρίας θα έχει στα χέρια της το πλήρες κείμενο για την αναπτυξιακή στρατηγική, τους στόχους καθώς και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της. Με ενδιαφέρον επίσης αναμένονται και οι προτάσεις για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το κλείσιμο τόσο των λιγνιτικών μονάδων όσο και των ντιζελοκίνητων στα νησιά.

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προγραμματίσει προς το τέλος του μήνα με αρχές του επόμενου και την ημερίδα για τους επενδυτές (Investors Day) οπότε και θα παρουσιάσει αναλυτικά τα σχέδια της προς το επενδυτικό κοινό επιδιώκοντας να προσελκύσει κεφάλαια. Έμφαση θα δοθεί στους νέους τομείς της δραστηριότητας της όπως στις ΑΠΕ, στην ηλεκτροκίνηση καθώς και στην ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα και βιομάζα.

Υπενθυμίζεται ότι στους κύριους στόχους της δημόσιας εταιρίας είναι το EBITDA να ανέλθει το 2024 στο 1 δις. ευρώ και το μερίδιο της στις ΑΠΕ από 2% το 2019 να αυξηθεί στο 10-20% το 2024 με επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ 1 GW έως το 2024.

energypress.gr