Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την ΔΕΥΤΕΡΑ 24-02-2020 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Απονομή τιμητικής διάκρισης στον αθλητή της Μακεδονικής Δύναμης Τεληκωστόγλου Απόστολο και στον προπονητή του Αλμασίδη Χρήστο, σύμφωνα με την αριθμ. 2/2020 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αίτησης Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

2. Έγκριση της αριθμ. 6/2020 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά « Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης & Αιτιολογικής Έκθεσης του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για το έτος 2020»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

3. Ενημέρωση – Εισήγηση για την πορεία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης».
Εισηγητής: κ./ Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4. Έγκριση διεξαγωγής Εμποροπανηγύρεων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ./ Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5. Διάθεση Σχολικής ΣΑΤΑ έτους 2019.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6. Εξέταση αιτήσεων για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό: α) ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., β) Χασιώτη Ιωάννη, γ)Σισμάνη Ιωάννη, δ)Κουτσοσίμου Γεώργιου.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Ενίσχυση αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Κοζάνης και ορισμός δύο τακτικών μελών με τους αναπληρωτές τους για την Κ.Ε.Π. της Σύμβασης.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8. Έγκριση λύσης σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης η μη του παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος της πρώην Κοινότητας Κοιλάδας, στον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό Σύλλογο Κοιλάδας.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Συναίνεση η μη του Δήμου Κοζάνης για την κατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Έγκριση παράτασης ή μη επ’ αόριστο της δωρεάς υπό τρόπο του οικοπέδου δωρεάς από το Δήμο Κοζάνης, στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, στο Ο.Τ. 919, στην περιοχή Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Τροποποίηση της αριθμ. 56/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά «Καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

13. Συναίνεση για χορήγηση άδειας ξύλευσης στην Κοινότητα Αργίλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

14. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης – τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ) του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

16. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)