Με αφορμή τη σημερινή (21/2) ειδική συνεδρίαση της ΠΕΔ Δ. Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: “Οι δραματικές  εξελίξεις της επικείμενης απολιγνιτοποίησης της περιοχής”, ο Πρόεδρος τον εν λόγω οργάνου, Γ. Δασταμάνης είπε: “Για την απολιγνιτοποίηση θα πρέπει να υπάρξει κοινή δράση (όλων των δήμων). Πρέπει να περάσουμε στην περίοδο των προτάσεων και στο τέλος να έχουμε μια κοινή πρόταση”.