Μία από τις βασικές αλλαγές που νομοθετήθηκαν με το Ν. 4610/2019 σχετικά με το Νέο Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας σε δύο από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου. Μέχρι πέρυσι ήταν εξαιρετικά σημαντικό ο υποψήφιος να γράψει όσο καλύτερα μπορούσε στα 2 μαθήματα του Επιστημονικού του Πεδίου, τα οποία είχαν συντελεστή βαρύτητας. Ήταν πιο σημαντικό, λοιπόν, ο υποψήφιος του 2ου π.χ. επιστημονικού πεδίου να γράψει καλύτερα στα Μαθηματικά από ό,τι στη Χημεία, γιατί ο βαθμός των Μαθηματικών είχε συντελεστή βαρύτητας 1,3 ενώ της Χημείας δεν είχε συντελεστή. Αυτό, εφόσον για τους φετινούς υποψηφίους έχει ήδη καταργηθεί, συνεπάγεται ότι δεν είναι περισσότερο σημαντική η επίδοση του υποψηφίου σε κάποιο ή κάποια μαθήματα. Όλα είναι ισάξια, εφόσον δεν υπάρχει σε κάποιο μάθημα συντελεστής βαρύτητας. Είναι όντως έτσι;

Όχι, απαντώ σήμερα.

Μετά το τελευταίο νομοθέτημα (ΦΕΚ 643, τ.β’ 27/2/2020), στο οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκύπτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια κρυφή βαρύτητα κάποιων μαθημάτων- των ίδιων που είχαν βαρύτητα έως πέρσι. Κρυφή η τωρινή βαρύτητα, γιατί αυτή καθορίζει την εισαγωγή των υποψηφίων μόνο σε περίπτωση ισοβαθμιών. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων (τα μόρια των υποψηφίων των Πανελλαδικών 2020 προκύπτουν από τον μέσο όρο των βαθμών στα τέσσερα μαθήματα πολλαπλασιαζόμενο επί 1.000), τα συνολικά μόρια θα είναι μόνο οι αριθμοί που θα προκύψουν με τελευταία δύο ψηφία τα 00, 25, 50 και 75, αναμένεται να υπάρξουν πολλές ισοβαθμίες υποψηφίων στα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Για το λόγο αυτό άλλωστε και το Υπουργείο εξέδωσε σχετική απόφαση, αναλυτική, σχετικά με το τι θα συμβεί, όταν θα προκύψουν ισοβαθμίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. Φ251.25089/Α5 (27/2/2020), σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε πανεπιστημιακό Τμήμα – όχι σε Στρατιωτικές Σχολές ή στα Σώματα Ασφαλείας ούτε στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (για αυτές τις Σχολές υπάρχει άλλη ρύθμιση)- εισάγεται ο υποψήφιος που θα έχει μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με το επιστημονικό του πεδίο, στο Μάθημα Α. Αν εξακολουθήσει να υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο Μάθημα Β και, εάν πάλι προκύψει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα μαθήματα Γ & Δ. Εάν μετά την εξάντληση των παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμίες, τότε εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Ο ορισμός των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ως Μαθημάτων Α, Β, Γ, Δ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Επιστημονικό Πεδίο Υποψηφίου

Μάθημα Α

Μάθημα Β

Μαθήματα Γ & Δ

1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές

Αρχαία

Ιστορία

Κοινωνιολογία & Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2ο Ε.Π.: Τεχνολογικές & Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικά

Φυσικά

Χημεία & Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3ο Ε.Π.: επιστήμες Υγείας & Ζωής

Βιολογία

Χημεία

Φυσική & Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

4ο Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθηματικά

Οικονομία

Πληροφορική & Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας, έτσι όπως ίσχυαν μέχρι τις πανελλαδικές 2019.

Επιστημονικό Πεδίο

Συντελεστής βαρύτητας 1,3

Συντελεστής βαρύτητας 0,7

1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές

Αρχαία

Ιστορία

2ο Ε.Π.: Τεχνολογικές & Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικά

Φυσική

3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Βιολογία

Χημεία

4ο Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθηματικά

ΑΟΘ

Από τη σύγκριση των δύο πινάκων, είναι φανερό πως τα μαθήματα βαρύτητας των 4 Επιστημονικών Πεδίων που ίσχυαν έως και τις Πανελλαδικές 2019 είναι τα ίδια με τα μαθήματα που στις Πανελλαδικές 2020 έχουν συγκριτικά μεγαλύτερη βαρύτητα από τα άλλα. Συμπερασματικά, η βαρύτητα εξακολουθεί και υπάρχει, δεν προσμετράται όμως με τον ίδιο τρόπο. Φέτος, προσμετράται μόνο στις αναμενόμενες περιπτώσεις ισοβαθμιών, που επαναλαμβάνω αναμένεται να είναι πάρα πολλές.