Το 2020 προσφέρει νέες ευκαιρίες σε πάνω από 500 νέες γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα εμπνεύσει τις νέες γυναίκες από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ισπανία να εξετάσουν τη σταδιοδρομία τους στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία, οργανώνοντας μια σειρά επιχειρηματικών και ψηφιακών εργαστηρίων δεξιοτήτων μαζί με την Κοινοπραξία της Certiport Europe.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια απαράμιλλη έλλειψη επαγγελματιών των ΤΠΕ. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ωστόσο κατέχουν μόνο το 15% των θέσεων εργασίας που συνδέονται με τις ΤΠΕ. Μόνο ένας στους έξι ειδικούς ΤΠΕ είναι μια γυναίκα στην ΕΕ και μόνο ένας στους τρεις αποφοίτους STEM είναι γυναίκα. Η αύξηση της προβολής και της χειραφέτησης των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και την ευρύτερη κοινωνική πρόοδο.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο στηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Ειδικότερα, παρέχεται η δράση «Κατάρτιση σε ψηφιακά και επιχειρηματικά προσόντα για κορίτσια», η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση θετικών προτύπων και στην ενίσχυση των επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

Μέσω μιας σειράς 20 εργαστηρίων, οι νέες γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να εμπνέονται για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και ψηφιακές τους ικανότητες και να κατανοήσουν πώς μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να συμμετάσχουν καλύτερα στον τεχνολογικό και στον ψηφιακό τομέα. Επιπλέον, στα εργαστήρια του ΕΙΤ θα παρεβρίσκονται υποδείγματα ρόλων που θα μοιράζονται εμπνευσμένες ιστορίες και θα παρέχουν ανατροφοδότηση.

Για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή, οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου από τις πέντε χώρες αποφάσισαν να συμπεριλάβουν συμμετέχοντες που ενδέχεται να μην έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές ή περιοχές με υψηλότερο ποσοστό ανεργίας.

Διενέργεια Εργαστηρίων

Τα εργαστήρια θα διενεργηθούν στις εξής πόλεις:

 

Για την δήλωση συμμετοχής σας στα εργαστήρια συμπληρώστε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής κάνοντας κλικ στην πόλη που επιθυμείτε.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στα εργαστήρια θα μπορούν να συμμετέχουν κορίτσια απο ηλικίες 12 έως 18 ετών.

Ιστορία και επικοινωνία

 ΕΙΤ – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το ΕΙΤ δημιουργήθηκε το 2008 για να οδηγήσει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί. Το EIT είναι μια μοναδική πρωτοβουλία της ΕΕ, η μόνη που εντάσσει πλήρως την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και την έρευνα στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανάπτυξη δυναμικών πανευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων μεταξύ κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών εργαστηρίων και εταιρειών. Αυτές ονομάζονται κοινότητες καινοτομίας και η κάθε μία αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση. Μαζί με τους κορυφαίους εταίρους τους, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει μαθήματα εκπαίδευσης που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα με γνώμονα την καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το eit.europa.eu και ακολουθήστε το EIT στο Twitter @EITeu

Επικοινωνία EIT: [email protected], +36 307 889 875

  • Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνουν μαθήματα υπολογιστών Βασικών Δεξιοτήτων και Επιχειρηματικότητας.

  • Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ΕΙΤ.

  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων για το πιστοποιητικό Certified Computer User (CCU) της ACTA, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ (Ελληνικό Δημόσιο) και διεθνώς αναγνωρισμένο.

Στην Κοζάνη τα εργαστήρια θα διενεργηθούν στο Κε. Δι. Βι. Μ. 2 Interactive Learning, Ειρήνης & Δρίζη 1

Πληροφορίες: 24610-49116