Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, άκρως εντυπωσιακό και όχι ευρέως γνωστό γεωλογικό φαινόμενο βρίσκεται στην κοιλάδα των Σερβίων Κοζάνης, στην περιοχή του Μικροβάλτου. Πρόκειται για τα μπουχάρια και τα νοχτάρια, γρανιτικές διαμορφώσεις που συσσωρεύτηκαν από την τελευταία εποχή των παγετώνων και «σμιλεύτηκαν» από τη διαβρωτική δύναμη των στοιχείων της φύσης. Οι γεωλόγοι Ντίνα Γκίκα και Άννα Μπάτση μιλούν στην ΕΡΤ για αυτά τα δημιουργήματα της φύσης.