Στη σημερινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε το θέμα του κειμένου θέσεων που προέκυψε έπειτα από προτάσεις των Δήμων αλλά και των μελών του Δ.Σ.
Είναι θετικό ότι υπάρχουν πλήθος σημαντικών προτάσεων για την επόμενη μέρα της Δυτ. Μακεδονίας όπως και ότι στο κείμενο συμπεριλήφθηκαν και προτάσεις που κατατέθηκαν από την Δημοτική Κίνηση ‘Κοζάνη Τόπος να ζεις’.
Είναι σαφές επίσης πως σε ένα τέτοιο συνθετικό κείμενο δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν όλοι σε όλα, είναι όμως κρίσιμο να υπάρχει μια κοινή κατατεθειμένη πρόταση.
Θεωρώ κρίσιμο να κατανοήσουμε πως στην παρούσα φάση, με δεδομένη την κατάσταση σε εθνικό, παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να αποδεχτούμε πως τα περιθώρια συνέχισης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων είναι περιορισμένα για μια σειρά από αντικειμενικούς λόγους. Και όχι για κάποια οικολογική ιδεοληψία αλλά γιατί 1-2 χρόνια δεν αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα.
Και στη μεγάλη εικόνα πρέπει να δώσουμε όλη μας την προσοχή για να έχει η περιοχή μέλλον.
Με βάση τα παραπάνω είναι κρίσιμο να εντάξουμε στο πλαίσιο των διεκδικήσεων μας προτάσεις για την επόμενη μέρα, όπως είναι η ευρεία διαβούλευση, η χρηματοδότηση και από τον κρατικό προϋπολογισμό των δράσεων της μετάβασης, η αναβάθμιση του πανεπιστημίου, ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα στήριξης της κοινωνικής συνοχής με προτάσεις όπως η επιδότηση θέσεων εργασίας, η προώθηση μεγάλων έργων που έχει ανάγκη η περιοχή, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων, κ.α.
Στις 16-12-2015, λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού είχα επισημάνει σε άρθρο μου τα εξής: «Είναι φανερό, λοιπόν, ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να δούμε την κλιματική αλλαγή, όχι ως απειλή, αλλά ως ευκαιρία για την περιοχή. Μια ευκαιρία για έναν βιώσιμο, οικολογικό, παραγωγικό μετασχηματισμό.
Διαφορετικά, η πρόσκρουση στην πραγματικότητα θα είναι οδυνηρή.»