Η Διοίκηση του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη της την τρέχουσα κατάσταση, τις αντίστοιχες λειτουργίες των όμορων Νοσοκομείων καθώς και την εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ενημερώνει τους συμπολίτες μας ότι αναστέλλεται για το επόμενο 20ημέρο η λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων .

Παρακαλούμε να προσέρχονται για εξέταση μόνο τα επείγοντα περιστατικά.

Ο Διοικητής

Στέργιος Γκανάτσιος