Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι λόγω πραγματοποίησης προληπτικής απολύμανσης στις παρακάνω κτηριακές εγκαταστάσεις, αναστέλλει τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών ως εξής:

Παρασκευή 20-3-2020 στο κτίριο επί της οδού Αργυροκάστρου (εργαστήρια) και στο κτίριο στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνης.

Σάββατο 21-3-2020 στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης.

Δευτέρα 23-3-2020 στα κτίρια του ΠΔΜ στα Γρεβενά. Οι Διοικητικές υπηρεσίες στα Γρεβενά θα λειτουργούν κανονικά την Τρίτη 24-3-2020.