Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας συναισθανόμενο την ιδιαίτερη δυσκολία που βιώνουν οι πλέον ευάλωτοι συμπολίτες μας απευθύνεται προς τους Δήμους της Π.Ε Φλώρινας, Διευθυντές τοπικών υποκαταστημάτων ΔΕΗ και Διοικούντες Οργανισμών και Φορέων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) που διαχειρίζονται κοινωνικά αγαθά πρώτης ανάγκης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση κτλ) και απαιτεί να μην υπάρξει, κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων, καμία διακοπή παροχής σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης οι αρμόδιοι να προβούν με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, σε άμεση επανασύνδεση κάθε σχετικής παροχής αγαθών πρώτης ανάγκης, που έχει διακοπεί λόγω οφειλών σε ενεργά νοικοκυριά (οικίες που κατοικούνται).

Προειδοποιούμε ότι, αν υπάρξει διακοπή παροχής ή μη επανασύνδεση και πολύ περισσότερο αν εκτεθεί σε κίνδυνο η υγεία ή η ζωή προσώπων που στερηθούν αναγκαία αγαθά, σε περίοδο που όλες οι συμβάσεις ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της επέλευσης προδήλως εκτάκτων συνθηκών (ΑΚ 388), οι διοικούντες τους Φορείς και Νομικά Πρόσωπα παροχής αγαθών κοινής ωφέλειας καθίστανται υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας θα υποβάλει αμελλητί, μηνυτήρια αναφορά, στο πλαίσιο των ευρύτερων αρμοδιοτήτων του.

Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για μία ακόμα φορά ότι δεν θα ανεχτούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας ή καταπάτησης εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βασίλης Στ. Καραντζίδης Φανή Κων. Ρίζου