Σας στέλνω έτσι για την ενημέρωσή σας, χθενινο-βραδινές φωτογραφίες από πεταμένες μάσκες επί της οδού Μοναστηρίου, λίγο πιο κάτω από το νοσοκομείο Κοζάνης.