Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, σε τρίτους (ιδιώτες), μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος, προτίθεται να στραφεί ο Δήμος Εορδαίας για τις υπηρεσίες φροντίδας και καθημερινής καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του ∆ημοτικού Καταφύγιου. Αυτή τη στιγμή στο ∆ημοτικό Καταφύγιο, που βρίσκεται στο 2ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Αναρράχης της Επαρχιακής οδού της ∆υτικής Εορδαίας, φιλοξενούνται 220 αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Βάσει νομοθεσίας θα έπρεπε ανά 20 ζώα να υπάρχει 1 σταβλίτης, όμως, ο ∆ήμος Εορδαίας δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Oι εργασίες περισυλλογής κι επανένταξης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η σίτιση αυτών, το στάβλισμα των κελιών και η παροχή καθημερινού πόσιμου νερού κ.α. δεν μπορούν να γίνουν από το υπάρχον προσωπικό του ∆ήμου. Έτσι λοιπόν o Δήμος Εορδαίας θα αναζητήσει ανάδοχο, ο οποίος θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

– Tην καθημερινή παροχή καθαρής τροφής και καθαρού νερού.

• Τη σχολαστική καθημερινή καθαριότητα και απολύμανση των διαφόρων σκευών παροχής τροφής και νερού.

• Τη σχολαστική καθημερινή καθαριότητα των χώρων διαβίωσης των σκύλων.

• Το ενδιαφέρον για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων και όποτε απαιτείται, να ενημερώνονται οι αρμόδιοι.

• Τη σχολαστική και τακτική επιθεώρηση της περίφραξης του χώρου.

• Την καθαριότητα και φροντίδα γενικότερα των χώρων που βρίσκονται εσωτερικά της περίφραξης.

• Το έμπρακτο ενδιαφέρον για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των υποδομών του χώρου αλλά και για την προστασία όλων των υλικοτεχνικών υποδομών.

• Την βοήθεια από τον ανάδοχο στον κτηνίατρο του ∆ημοτικού Καταφύγιου, για την παροχή της φαρμακευτικής αγωγής στα ζώα τα οποία φιλοξενούνται στον χώρo

kozan.gr