Ήρεμα δήμαρχε.

Σε μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις του ο δήμαρχος αναφέρεται στην αγορά από τον δήμο εξοπλισμού για την αποκομιδή σκουπιδιών και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με την επισημείωση ότι «Σιγά-σιγά θα πρέπει να αρχίζουν να “πιάνουν τόπο” τα λεφτά του Δημότη μας…», ενώ παράλληλα συγχαίρει τον αντιδήμαρχο κ. Ποντίκη για την προσπάθειά του (.

Αποκρύπτει όμως ο δήμαρχος ότι:

1. Η χρηματοδότηση της αγοράς εξοπλισμού γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπ. Εσωτερικών, που αφορά όλους τους δήμους της χώρας, με αποκλειστικό σκοπό την αγορά εξοπλισμού, αποκλείοντας κάθε είδους άλλη προμήθεια.
Άρα ο δήμαρχος δεν έκανε οικονομίες από τα λεφτά των δημοτών για να αγοράσει εξοπλισμό. Αν αυτό μπορέσει και το κάνει, πρώτοι εμείς θα τον χειροκροτήσουμε.

2. Η χρηματοδότηση, η αποδοχή της χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ έγιναν στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.
Η παρούσα δημοτική αρχή απλώς διεκπεραιώνει και ολοκληρώνει διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από το πρόγραμμα (διαγωνισμός προμήθειας, συμβάσεις, κλπ).
Τι θα έκανε δηλαδή, δεν θα προχωρούσε τις διαδικασίες, δεν θα έκανε τον διαγωνισμό για την αγορά;

3. Τιμούμε τον κ. Ποντίκη ως αντιδήμαρχο και κάθε αντιδήμαρχο για την προσφορά τους στον δήμο.
Όμως το θέμα των προδιαγραφών, της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης κλπ, αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένης γνώσης, την οποία κατέχουν οι μηχανικοί του δήμου και οι οποίοι διεκπεραίωσαν όλη αυτή την διαδικασία.
Τους συγχαίρω γι αυτό.

Κλείνοντας θέλω να πω τούτο. Θα χειροκροτήσουμε δημόσια τον δήμαρχο όταν τον δούμε να εντάσσει έργα στο ΕΣΠΑ με την ωρίμανση των σχετικών μελετών, ανεξαρτήτως αν ολοκληρώσει τα έργα αυτά.  Με λίγα λόγια θα τον χειροκροτήσουμε όταν φέρει χρήματα στον δήμο που δεν προέρχονται από το Υπ. Εσωτερικών αλλά από άλλα υπουργεία ή την περιφέρεια.