Μια σημαντική και χρήσιμη είδηση σήμερα!

Κίνηση-ματ από τον Πρωθυπουργό ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ !

Άμεσα Ζεστά χρήματα από κονδύλια του ΕΣΠΑ θα δοθούν στην Ελληνική αγορά !

Ευελιξία στην χρήση πόρων του ΕΣΠΑ εξασφάλισε η κυβέρνηση, για να πέσει “ζεστό” χρήμα στην αγορά, στις επιχειρήσεις, στον πρωτογενή τομέα και στην στήριξη των ανέργων.

Αξιοποιούνται περίπου 4,5 έως 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η μόχλευση πόρων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων) κονδυλίων του ΕΣΠΑ.Στόχος να μετατρέψουμε όσο γίνετε γρηγορότερα την δύσκολη περίοδο που περνούμε και θα περάσουμε , όχι μόνο με τις λιγότερες απώλειες, αντίθετα να δώσουμε εργαλεία ανάπτυξης.