Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Προυτουμαγιά. Κάτ΄ απ΄τουν παλιό κιρό που πέρασιν. Μια βάρκα μι ρυζόγαλου κι η κλάρα όπως ΄ν έφκιανιν η μάνα μ΄ για να ΄ν πάρουμι αντάμα μι του σουγλισμένου αρνί τ΄ς παρέας κι να παένουμι να γλιντήσουμι στου Κουρί. Στου Κουρί πάεναν οι πιρσότιροι Κουζιανιώτις για να τιμήσν του έθιμου τ΄ς προυτουμαγιάς. Άλλ΄ πάιναν στου Σιόπουτου, σ΄ν Αγία Παρασκιβή, στουν Αη-Σαράντ΄κι άλλ΄στ΄αμπέλια τς.

Δημήτρης Βούρκας

 

Φωτογραφία με τις κιθάρες και τα μαγιάτικα στεφάνια στα κεφάλια, στην περιοχή “Κουινιάρκα”, στην Εθνική οδό Κοζάνης-Θεσ/νίκης, στο ύψος απέναντι και ανάντη, του σημερινού πρατηρίου καυσίμων Πραχάλη. 4 Μάη 1958

Άνω σειρά από αριστερά, Σπύρος Σιδέρης, Τάκης Βούρκας, Γιώργος Κοτζαμάνης, Βαγγέλης Σπάτας, Παρασκευάς Δουγαλής, Ζήσης Πίτσης, Λάζαρος Λάτσκος. Κάτω αριστερά, Αντώνης Κατσιαμάκας, Τάκης Καλιακούδας.