Το επόμενο Σάββατο θα προστεθούν 60 εκθέτες στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης. Προβληματισμός κατά πόσο θα μπoρούν να τηρηθούν οι αποστάσεις, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, έλλειψης χώρου κτλ.. Τι σκέπτονται ως λύσεις οι εμπλεκόμενοι φορείς. Oι παραγωγοί της περιοχής ζητούν να έχουν το πρώτο λόγο σε σχέση με τους παραγωγούς που έρχονται από άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Το σημερινό 2/5 ρεπορτάζ είναι της Δ. Αμαραντίδου.