Έντονη αντίδραση του γεωργο-κτηνοτροφικού συλλόγου Κοζάνης στο θέμα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων σε εκτάσεις στα Σιδερά Κοζάνης. Σημερινές δηλώσεις του Προέδρου & Αντιπροέδρου του συλλόγου.