Εγκρίθηκαν, από το Υπουργείο Εσωτερικών, θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες,, στις ΔΕΥΑ Γρεβενών, Βοΐου & Εορδαία. Ο αριθμός των θέσεων στον παρακάτω πίνακα: