Με την δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων με αριθμό 27813/03.05.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1644/03.05.2020) άρθρο 3 παρ. 1γ και 2 σε συνδυασμό με την με την με αρ. πρωτοκ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/197012/1454/04.05.2020 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Α. “Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους”, το σχετικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΦΟΑ το ΔΣ του ΤΕΝΙΣ CLUB ΚΟΖΑΝΗΣ κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει τα μέλη και τους φίλους του τένις ότι σύμφωνα με τους νέους όρους επαναλειτουργίας επιτρέπεται από την Τρίτη 5η Μαΐου 2020, η κατ΄εξαίρεση λειτουργία των ανοικτών γηπέδων τένις του ΔΑΚ όπως και αυτών του άλσους Κουρί και η χρήση τους από αθλητές και μέλη του ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι προπονητές του Τένις Κλαμπ Κοζάνης έχουν ήδη ξεκινήσει και δουλεύουν σύμφωνα τα νέα απαιτούμενα μέτρα και το Τένις Κλαμπ λειτουργεί με ασφάλεια.
Στους πίνακες ανακοινώσεων επισυνάπτονται όλες οι απαιτούμενες οδηγίες για τα νέα έκτακτα μέτρα αυστηρής εφαρμογής.
Η συνεργασία και υποστήριξη σας σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του ομίλου και την προστασία της υγείας όλων μας.
Ελπίζουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας το συντομότερο δυνατόν.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ξενοφών Μιχαηλίδης Κώστας Ματάνας