5 εξωτερικού συνεργάτες ζητεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία». Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 20/05/2020 ημέρα Τετάρτη.

 

Κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη…