Αποκατάσταση του οδοστρώματος, καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης σε οδό παραπλεύρως της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου στην Κοζάνη.