Πολλοί, κατά διαστήματα, έχουν κατηγορήσει τον Γ. Κασαπίδη για συγκεντρωτισμό, σε ό,τι αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Περιφερειάρχης. Κάποιοι άλλοι, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη στάση του αυτή, κάνουν λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης, που έχει ο ίδιος, σε τρίτους. Ό,τι κι αν συμβαίνει, το γεγονός ότι οχτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχει ακόμη εξουσιοδοτήσει, για παράδειγμα, τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να υπογράφουν δαπάνες, έστω κι ένα ευρώ, αλλά, όλα, να έρχονται προς υπογραφή στον ίδιο, αποδεικνύει των προαναφερομένων, γραφομένων, το αληθές.

Η Χύτρα