Ενόψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών της χώρας και την ανάγκη υιοθέτησης προληπτικών μέτρων σε αυτές ενημερώνουμε ότι στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών και των διδασκόντων και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε σε σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση των σχολικών κτιρίων και εφοδιάσαμε όλες τις σχολικές μονάδες με αντισηπτικά διαλύματα και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας.

Τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής,μένουμε υπεύθυνοι,μένουμε ασφαλείς.