Ο Μπάρμπα Γιάννης έλεγε: -Να σε χρωστάνε παιδί μου. Να μη χρωστάς …

Ο επόμενος λογαριασμός ύδρευσης θα έρθει σε όλους τους Δημότες όχι σε «μπακαλοτέφτερο» αλλά σε κανονικό λογαριασμό όπως σε όλους τους κανονικούς Δήμους…

Θα μάθουμε επιτέλους όλοι μας,όσοι φυσικά έχουν λογαριασμούς ύδρευσης στο Δήμο μας,πόσα χρωστάμε…