Σε εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος προβολής, μετάδοσης, ψηφιακής μαγνητοσκόπησης κλπ. για τις ανάγκες επικοινωνίας, συνολικής δαπάνης 10.378 ευρώ, προχωρά η ΠΕΔ Δ. Μακεδονίας. Όπως  σημειώνεται στο σκεπτικό της απόφασης, ο εξοπλισμός θα βοηθήσει στη:

1) Ζωντανή μετάδοση μέσω internet  και βιντεοσκόπηση

2) Συγχρονισμό διαφανειών παρουσίασης

3) Επεξεργασία, κωδικοποίηση και αποθήκευση βιντεοσκοπημένου υλικού

4) Προώθησητης σε social media (Facebook, Twitter, Google +, Instagram)

Αναλυτικά ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί από την ΠΕΔ περιγράφεται εδώ…