Κύριε Κωνσταντόπουλε με σημερινή σας ανάρτηση στο facebook θέσατε το εξής θέμα : αφού ο νομοθέτης ορίζει τρεις τρόπους για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου α) δια περιφοράς με αποστολή e-mail, τηλεμηνυμάτων κλπ , β) μέσω τηλεδιάσκεψης και γ) “δια ζώσης “, γιατί ο Δήμαρχος αρνείται να υιοθετήσει στην πράξη τον γ) τρόπο δηλ τη συνεδρίασης ” δια ζώσης ” , με τη φυσική παρουσία των δημοτικών συμβούλων;

Σας απαντώ λοιπόν.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. 40 ΑΠ 20930 / 31.03/2020 ( ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) :

α) γίνεται αναφορά στο άρθρο 67 παρ 4 του ν 3852/2010 όπου αναφέρεται ρητά ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ στην πρόσκληση του ορίζει τον τόπο της συνεδρίασης του Δ.Σ και όχι τα 2/3 των μελών του . Επομένως η αναφορά σας στα 2/3 είναι εκτός νόμου!

β) γίνεται αναφορά στην προηγούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου της 13.03.2020 όπου ” η δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου , χωρίς να απαιτείται η αιτιολόγηση της.” Σημειώνω πως η φράση είναι γραμμένη με χοντρή γραμματοσειρά, η δε καταληκτική φράση περί αιτιολόγησης είναι και υπογραμμισμένη !!! Απορώ πως δεν την είδατε ή κάνατε πως δεν την είδατε και ανεδαφικά και παράνομα ζητάτε συνεδριάσεις ” δια ζώσης”, αφού δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα και αφού ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να προσκαλώ σε συνεδρίαση δια περιφοράς δίχως να σας το αιτιολογώ !

γ) επίσης και αυτό : ” … δεν απαιτείται , ωστόσο , η λήψη διακριτής απόφασης με την οποία τα μέλη ( σ.σ. δηλ. οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ) θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς “. Αν καταλάβατε δεν χρειάζεται καν να σας ρωτήσω για το αν θα γίνει δια περιφοράς ή όχι.

Αυτά τα ολίγα και τελώ στη διάθεση σας για διευκρινήσεις.

Νίκος Γ. Μπουκουβάλας

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων

Σέρβια 11 . 05 . 2020