Παρά τις μικρές καθυστερήσεις των γραφειοκρατικών διαδικασιών λόγω του κορωνοϊού, το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται προς το τέλος του καλοκαιριού
Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησαν τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας, με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζεται η διευθέτηση των τελευταίων γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 204 MW του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων στην Κοζάνη.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μικρές οι όποιες καθυστερήσεις έχουν υπάρξει από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για την αδειοδοτική «ωρίμανση» του σταθμού, λόγω ακριβώς των εμποδίων που δημιούργησε η κρίση του κορωνοϊού. Επομένως, βρίσκεται εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος η «πρεμιέρα» ανάπτυξης του έργου, η οποία τοποθετείται στη χρονική περίοδο από τα μέσα έως το τέλος του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος κατασκευής εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 16 μήνες. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται να υπάρξει χρονική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του πάρκου, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2021.

Επένδυση 130 εκατ. ευρώ

Όπως είναι γνωστό, τα ΕΛΠΕ εξαγόρασαν το έργο σε τελικό στάδιο αδειοδότησης από τη Juwi, γερμανική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του για λογαριασμό των Ελληνικών Πετρελαίων. Η σχετική επένδυση αγγίζει τα 130 εκατ. ευρώ, ενώ στη φάση υλοποίησής του θα δημιουργηθούν 350 θέσεις εργασίας.

Όταν τεθεί σε λειτουργία, θα παράγει ετησίως 300 GWh ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που ισοδυναμεί με την κατανάλωση 75.000 νοικοκυριών. Έτσι, θα αποτρέπει την έκλυση στην ατμόσφαιρα 300.000 τόνων CO2, οι οποίοι ισοδυναμούν με 1,1 εκατ. στρέμματα δάσους.

Την ίδια στιγμή, το ποσό με το οποίο θα αποζημιώνεται για την παραγόμενη ενέργεια, με βάση την τιμή αναφοράς που «κλείδωσε» η Juwi στον διαγωνισμό του περασμένου Απριλίου, ανέρχεται σε 57,3 ευρώ/MWh. Επομένως, θα είναι μικρότερο από τη μέση τιμή πέρυσι της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς.

Σκοπός των ΕΛΠΕ είναι να ενισχύσουν την «πράσινη» εγκατεστημένη ισχύ τους τουλάχιστον στα 300 MW μέχρι το 2021 και στα 600 ΜW μέχρι το 2025. Έτσι, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τις επιλεγμένες επενδύσεις αναβάθμισης στον πετρελαϊκό κλάδο, μέσω επενδύσεων ύψους 500 εκατ. – 1 δισ. εντός 5ετίας, ο Όμιλος στοχεύει σε μείωση του συνολικού ανθρακικού του αποτυπώματος κατά 50 % έως το 2030.

Κώστας Δεληγιάννης
[email protected]

www.worldenergynews.gr