Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι φωτιές που ξέσπασαν στις αρχές Απριλίου σε παρόχθια σημεία της λίμνης Βεγορίτιδας που ενώ έχει σημαντική οικολογική αξία, λόγω της ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων που διαθέτει και βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας (Natura 2000), δυστυχώς υποβαθμίζεται συνεχώς εδώ και δεκαετίες.

Οι φωτογραφίες του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας αλλά και του Ναυταθλητικού Ομίλου Έδεσσας «ΝΕΑΡΧΟΣ», που είδαν το φώς της δημοσιότητας, δείχνουν τις παράνομες καύσεις καλαμιώνων περιμετρικά της λίμνης. Στις περισσότερες μάλιστα των περιπτώσεων χρειάστηκε και η άμεση συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Να σημειωθεί πως οι καλαμιώνες είναι βασικό και αναντικατάστατο στοιχείο του οικοσυστήματος της λίμνης. Αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για τα πουλιά, αλλά και για τα ψάρια προσφέροντάς τους καταφύγιο αλλά και κατάλληλους τόπους αναπαραγωγής, όπως είναι και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος.

Οι παράνομες καύσεις, που επαναλαμβάνονται εδώ και αρκετές δεκαετίες, ώστε να απελευθερωθούν και νέα εδάφη, προς «αξιοποίηση» (βλ. αυθαίρετες καλλιέργειες και φυτεύσεις δένδρων για να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα), κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Με βάση τα παραπάνω, Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί σε ποιες επείγουσες και δραστικές ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε επιτέλους να διαφυλαχθεί ο πολύ σημαντικός υγροβιότοπος της λίμνης Βεγορίτιδας;

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας