Στένωση της οδού Γράμμου (έναντι Ι.Ν. Νεομαρτύρων) στο ρεύμα κατεύθυνσης από Τ.Κ. Γαλάτειας προς την οδό Κ. Φούφα στην Πτολεμαίδα.  ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 08.00 ώρα της 14-05-2020 έως 08.00 ώρα της 16-05-2020.3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εναπομείναντος τμήματος της οδού.