Σε άρθρο του ο δήμαρχος Σερβίων, αφού προβαίνει σε αναφορά και δική του ερμηνεία των δύο εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών που αφορούν την λειτουργία των συλλογικών οργάνων την περίοδο του κορωνοϊού, επιχειρεί να ανατρέψει όσα είχα αναφέρει στο άρθρο μου στου ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, με τον τίτλο: «Τι φοβάται ο δήμαρχος Σερβίων και δεν συγκαλεί το δημοτικό συμβούλιο με παρουσία των μελών του;».

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ερμηνείας των εγκυκλίων, άλλωστε αυτές δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες.

Στο άρθρο μου αυτό παρέβαλα αυτούσιο απόσπασμα της σχετικής εγκυκλίου, η οποία ισχύει και ουδόλως έχει τροποποιηθεί με μεταγενέστερες εγκυκλίους,, όπως την εγκύκλιο 40 του Υπ. Εσωτερικών την οποία επικαλείται ο δήμαρχος, ως προς το τμήμα αυτό.

Επαναφέρω το απόσπασμα αυτό αυτούσιο και οι πολίτες ας βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Με την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 ( ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, « ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες υγιεινής.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι κατά το ανωτέρω διάστημα τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ.

Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς , με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου

β) είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ».

(Οι παράγραφοι με κλίση των γραμμάτων είναι αντιγραφή της εγκυκλίου).

Άρα ο νομοθέτης προβλέπει να γίνονται οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών κατά προτεραιότητα.

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε οι συνεδριάσεις «μπορούν να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη».

Το συμπέρασμά μου λοιπόν δεν είναι καθόλου αυθαίρετο, είναι λογικό και στηρίζεται στην νομοθεσία, η οποία αναφέρεται πιο πάνω.

Εγώ όμως κε δήμαρχε δεν μίλησα για την νομοθεσία. Η επίκληση της νομοθεσίας έγινε για να καταδειχτεί ότι εγώ και η παράταξή μας αλλά και σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν ζητάμε κάτι παράνομο και παράλογο.

Εγώ μίλησα για την δημοκρατία και την έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου στην λήψη σημαντικών αποφάσεων του δήμου, όπως αυτές της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του δήμου.

Εάν εσείς είστε ευχαριστημένος με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις σε τόσο σημαντικά θέματα είναι δικαίωμά σας, όμως δικαίωμά μου, δικαίωμα της παράταξής μας και σύσσωμης της αντιπολίτευσης είναι να έχουμε διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό.

Η χρήση της φράσης στο τέλος του άρθρου, που δημοσιεύτηκε στις 11-05-2020, «Μήπως γιατί φοβάται μην αποκαλυφθεί η σφοδρή του επιθυμία να εξυπηρετήσει τους «ημέτερους» και να εξαργυρώσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις;» εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης και κριτικής.

Από την στιγμή όμως που ο δήμαρχος θεωρεί ότι με την φράση αυτή θίγεται η τιμή και η υπόληψή του, ανακαλώ την εν λόγω φράση, αφού ουδέποτε υπήρξε τέτοια πρόθεση εκ μέρους μου.

Άλλωστε και στα δύο άρθρα μου επισημαίνω την ανάγκη ενός δημόσιου δημοκρατικού διαλόγου με επιχειρήματα, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα για τον δήμο.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη για περισσότερη δημοκρατία και για δημόσιο διάλογο με ποιότητα, υπευθυνότητα και επιχειρήματα.

Και σε ότι με αφορά δεν θα γίνω συμμέτοχος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου μας.

Εξυπακούεται ότι η παράταξή μας και σύσσωμη η αντιπολίτευση εξακολουθούμε να περιμένουμε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια ζώσης.