Ζητείται περιοδεύων πωλητής από μεγάλη τοπική επιχείρηση χονδρικού εμπορίου.

Απαραίτητα προσόντα
Kάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3μηνη
Ηλικία 30-49 ετων

Πληροφορίες Κ: 6941596128, 2461095549