Στο μεγάλο ταξίδι του Ελληνισμού μέσα στους αιώνες της Ιστορίας, η 19η Μαΐου είναι ένα τραγικό ορόσημο θλίψης και ένας ακατάβλητος οδηγός Αγώνα.

Από τις νέες μας πατρίδες της ελληνικής γης, της ίδιας γης από την οποία οι αρχαίοι πρόγονοί μας ξεκίνησαν για τον Πόντο, εμείς τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα των Ελλήνων που μαρτύρησαν στη Γενοκτονία, δίνουμε ξανά την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τη δίκαιη προσπάθεια για την παγκόσμια αναγνώριση του εγκλήματος, την καταδίκη του τουρκικού εθνικισμού και την απόκρουση της ψευδο-«Ιστορίας» που για να υπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες αμφισβητεί το έγκλημα ή επιδιώκει να το υποβαθμίσει.

Με όπλο μας την Αλήθεια, με οδηγό μας την ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας και με στόχο τη Δικαίωση που αποτελεί προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη στον σύγχρονο κόσμο, τιμούμε τη Μνήμη των προγόνων μας κρατώντας άσβεστη τη δάδα του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ολυμπία Τελιγιορίδου

.

Στο μεγάλο ταξίδι του Ελληνισμού μέσα στους αιώνες της Ιστορίας, η 19η Μαΐου είναι ένα τραγικό ορόσημο θλίψης και ένας ακατάβλητος οδηγός Αγώνα.

Από τις νέες μας πατρίδες της ελληνικής γης, της ίδιας γης από την οποία οι αρχαίοι πρόγονοί μας ξεκίνησαν για τον Πόντο, εμείς τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα των Ελλήνων που μαρτύρησαν στη Γενοκτονία, δίνουμε ξανά την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τη δίκαιη προσπάθεια για την παγκόσμια αναγνώριση του εγκλήματος, την καταδίκη του τουρκικού εθνικισμού και την απόκρουση της ψευδο-«Ιστορίας» που για να υπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες αμφισβητεί το έγκλημα ή επιδιώκει να το υποβαθμίσει.

Με όπλο μας την Αλήθεια, με οδηγό μας την ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας και με στόχο τη Δικαίωση που αποτελεί προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη στον σύγχρονο κόσμο, τιμούμε τη Μνήμη των προγόνων μας κρατώντας άσβεστη τη δάδα του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ολυμπία Τελιγιορίδου