Ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 110 χλμ. μπήκε σε πορεία υλοποίησης στον δήμο Πρεσπών και θα τροφοδοτεί με νερό από τη Μικρή Πρέσπα, μέσω 9 αντλιών συνολικής παροχής 1.259,25 λίτρων το δευτερόλεπτο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΚ) Λαιμού, Πλατέως, Καλλιθέας, Λευκώνα, Καρυών, Μικρολίμνης και Ανταρτικού, της ΔΕ Πρεσπών.

Το νέο αρδευτικό δίκτυο θα βοηθήσει να αυξηθεί η παραγωγή μέσω καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης των φυτών, να μειωθεί το κόστος καλλιέργειας με χρήση λιγότερων λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και βεβαίως νερού, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των γεωργών μια και με το νέο αρδευτικό λειτουργεί με την αρχή της ελεύθερης ζήτησης νερού και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα στα νερά της Μικρής Πρέσπας.

Το συνολικό εμβαδόν δεσποζόμενης επιφάνειας του αρδευτικού δικτύου είναι περίπου 16.800 στρεμμάτων και η καθαρή αρδευόμενη έκταση είναι περίπου 11.600 στρέμματα, ωστόσο πρόκειται να αυξηθεί η αρδευόμενη έκταση επιπλέον κατά 2000 στρέμματα.

«Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του έργου πρόκειται να είναι αρκετά. Για τον αγρότη εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση εισροών. Θα σταματήσει η κατασπατάληση του φυσικού πόρου κατά 46% από τον υγροβιότοπο. Ακόμη θα μειωθεί αρκετά η χρήση φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων περίπου στο 25% και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην τσέπη του αγρότη. Εξαιρετικά σημαντική θα είναι μείωση των εκροών δεν θα καταλήγουν λιπάσματα στη λίμνη που ευθύνονται για τον ευτροφισμό της. Επιπλέον, με το παρόν σύστημα ύδρευσης παρουσιάζονται μεγάλες απώλειες», τόνισε στη Greenagenda.gr ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Πρεσπών Μιχάλης Πετράκος.

Στη σημασία του συγκεκριμένου έργου αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Ιωάννης Κιοσές. Ειδικότερα, στάθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό της προστατευόμενης περιοχής NATURA, την εξοικονόμηση και τη χρηστή διαχείριση του νερού.

«Το έργο θα καλύψει τις συνολικές ετήσιες αρδευτικές ανάγκες περίπου 5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Το όφελός του θα είναι η οικονομία του νερού και η μείωση των τελών άρδευσης. Αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για την αξιοποίηση τεχνικών γεωργίας ακριβείας που θα εξασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία με μείωση εισροών και αύξηση παραγωγής τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ενώ ταυτόχρονα θα μειώνονται περαιτέρω οι επιπτώσεις στο περιβάλλον», ανέφερε ο κ. Κιοσές.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αρδευτικά έργα που θα γίνουν στη χώρα συνολικής αξίας 20,3 εκατομμύρια ευρώ. Η κατασκευή του έργου θα ενισχύσει την προστιθέμενη αξία των Πρεσπών, με την κατασκευή νέου αρδευτικού υπό πίεση δικτύου, κατάλληλο για στάγδην άρδευση. Το αρδευτικό Πρεσπών αφορά την κατασκευή νέου κλειστού υπό πίεση αρδευτικού δικτύου, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου ανοικτού με διώρυγες δικτύου, στην περιοχή ανατολικά της Μικρής Πρέσπας.

«Με τη στάγδην άρδευση θα επιτυγχάνεται και η ισορροπία της καλλιέργειας, δεν θα ξεπλένεται το έδαφος και δεν θα καταλήγουν εύκολα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στον υδροφόρο ορίζοντα ενώ θα γίνεται ορθότερη χρήση σε λιπάσματα», υπογράμμισε στη Greenagenda.gr ο κ. Κιοσές.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης τόνισε στη Greenagenda.gr ότι «μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία πέρασε ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία υλοποίησης αναβαθμίζοντας την πιο σημαντική οικονομική δραστηριότητα του δήμου μας και δημιουργώντας προοπτικές για το μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής το παλιό αρδευτικό δίκτυο θα παραμείνει λειτουργικό έτσι ώστε να μη χαθεί ούτε μία καλλιεργητική περίοδος.

Η σχετική προκήρυξη του έργου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8/4/2020, με προϋπολογισμό αξίας άνω των 20.000.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών) που είναι η αναθέτουσα αρχή, λήγει στις 17 Ιουνίου 2020.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 24 Ιουνίου, ενώ ο ανάδοχος που θα επιλεγεί μέσα από την μειοδοτική διαδικασία, οφείλει να κατασκευάσει το έργο εντός 36 μηνών.

Εκτιμάται ότι ο ανάδοχος του έργου θα έχει οριστεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του εργολάβου θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

greenagenda.gr/