Δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης, με πρώτο θέμα “Συζήτηση για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ”, την Τετάρτη 5/4

31 Μαρτίου 2017
16:46

Δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης, με πρώτο θέμα “Συζήτηση για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ”, την Τετάρτη 5/4. Διαβάστε και τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης: Τοπικό Σχέδιο Δημιουργίας Εικαστικών Παρεμβάσεων.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 58/2017 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2017. (Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017).

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση της αριθμ. 211/2016 Α.Δ.Σ. «Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το λογότυπο του Δήμου Κοζάνης» μόνο ως προς το σκέλος που αφορά την απονομή χρηματικού βραβείου.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κοζάνης κ. Ελευθέριου Ιωαννίδη, για την υπογραφή του συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης από τη ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε,. ενός οικοπέδου στο Ο.Τ. 11, της ΖΕΠ για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία δομής στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Επισκευές – Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Χορήγηση παράτασης 1ης – 2ης – 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ν. Χαραυγής

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Χορήγηση 1ης παράτασης της 1ης – 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αίθουσας Τέχνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση Κοιμητηρίων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Οικισμών.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αγροτική οδοποιία.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Διαγραμμίσεις Οδικού Δικτύου 2015.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων:

α) Κατασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός 17ου Δημ. Σχολείου.

β) Αποκατάσταση Παλιού Δημ. Σχολείου Καλαμιάς

γ) Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.

δ Ενεργειακή αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.

ε) Ενεργειακή αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου

στ) Προσθήκη 4 Αιθουσών στο 18ο Δημ. Σχολείο Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Κοίλων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Κώμης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ανάκληση της αριθμ. 56/2011 της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την απόδοση οικοπέδων στην κ. Πατιά Ευαγγελία, κ. Μαλούτα Γεώργιο, Σίμηνα Ευάγγελο και απ’ ευθείας αγορά των ποσοστών 12,50% ιδιοκτησίας Πατιά Ευαγγελίας, 37,50% ισομερώς κοινά και αδιαίρετα ιδιοκτησίας Μαλούτα Εμμανουήλ & Μαλούτα Ελένης και 12,50% ιδιοκτησίας Σίμηνα Ευαγγελίας στο οικόπεδο επί της πλατείας Λασσάνη στην Κοζάνη, συνολικού εμβαδού 440,56 τ.μ. στο Ο.Τ. 351Α, στην Δημοτική κοινότητα Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Απευθείας αγορά οικοπέδου εμβαδού 112,58 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυδίτσας, ιδιοκτησίας Βακουφτσή Παρασκευά.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 24.800,00 €

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο) που βρίσκεται επί της οδού Καρακάση 4 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, για παραχώρηση κατά κυριότητα του οικοπέδου αρ. 37 του Ο.Τ. τα, το οποίο στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1965 του Συνοικισμού Καλαμιάς, φέρεται ως Σχολείου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 9/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Απολογισμό δράσεων έτους 2016»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης

Έγκριση εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Επιλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2017

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ένα σχόλιο

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.