Εκλογές της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A. – International Police Association).  Σας γνωρίζουμε ότι την 05-06-2020 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Την 0606-2020 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΩΜΑ Φωτεινή Α’

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μάρθα

Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΝΤΗΣ Χρήστος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ Δημήτριος

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης

ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευαγγελία

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΙΝΟΒΙΤΣΗ Παρασκευή

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΝΤΟΣ Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΥΒΑ Μαρία