Ολοκληρώθηκε σήμερα 21-6-2020 η μερική δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου. Το φαινόμενο διήρκησε μία ώρα και εικοσιπέντε λεπτά περίπου, από τις 8 παρά 10 έως τις 9 και 15. Καλύφθηκε 7%-11% του Ηλιακού δίσκου, ανάλογα με την περιοχή παρατήρησης. Η μέγιστη κάλυψη συνέβη στην λωρίδα Β.Αφρικής-Ν.Ασίας.

Γή, Σελήνη και Ήλιος ευθυγραμμίζονται και η παρεμβαλλόμενη Σελήνη αποκρύπτει τον Ήλιο. Επειδή όμως η Σελήνη βρίσκεται σε μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της γύρω απ’ την Γη η απόκρυψη αυτή είναι μερική. Πλήθος φωτογραφιών κυκλοφορούν ήδη. Μία απ’ αυτές τραβηγμένη απ’ τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας Τάσο Μουρουζίδη δείχνει το φαινόμενο απ’ την περιοχή μας.