Ο Αντιδήμαρχος Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης Γεώργιος Δουγαλής, παρουσιάζει, μέσω βίντεο τα έργα που γίνονται υπό την επίβλεψή του, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην περιοχή της Ελίμειας.