Αυτός είναι ο αναλυτικός συγκεντρωτικός πίνακας με τη βαθμολογία που έλαβε ο κάθε υποψήφιος/α για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

 

Η πρόταση που κατέθεσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ε. Κοϋμτζίδου, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή:  “Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαδικασία. Έγινε με αξιολογικά κριτήρια. Ως νομικός όμως θα καταθέσω την άποψή μου. Βαθμολογήσατε με βάση τα κριτήρια που θέσατε ατύπως ως Συμβούλιο. Με βάση τη βαθμολογία υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων Π. Βασιλειάδη και Β. Μυριανθόπουλου, επειδή στην προτίμηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε μέλη επέλεξαν τον Π. Βασιλειάδη και πέντε μέλη επέλεξαν τον Β. Μυριανθόπουλο. Συνεπώς τα μέλη θα πρέπει να κληθούν να ψηφίσουν ξανά μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων στη βαθμολογία. Καθώς αυτό είναι το νόημα ενός Διοικητικού Συμβουλίου όταν ψηφίζει. Έθεσε μεν τα αντικειμενικά κριτήρια αλλά η προτίμηση των μελών είναι μοιρασμένη. Πέντε ψήφισαν Μυριανθόπουλο πέντε ψήφισαν και Βασιλειάδη.Συνεπώς θα πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων».

Nέος καλλιτεχνικός Διευθυντής αναδείχθηκε ο Β. Μυριανθόπουλος