Περιττώματα, σκουπίδια, αποφάγια, και πεταμένα χαρτιά στο χώρο του Νιάημερου στην Κοζάνη. Το γιατί ας το αναζητήσουν οι αρμόδιοι.