Αυτό είναι το αναλυτικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου «ΣΕΡΒΙΩΝ».

Κάντε κλικ εδώ για να το διαβάσετε…