Βανάκι για τις ανάγκες της Ακαδημίας απέκτησε η ομάδα η διοίκηση του Εορδαϊκού.