Οι μετανάστες της ξενοδοχειακής δομής της Νεράιδας, όπου φιλοξενούνται, καθάρισαν κι έβαλαν πατέντες τέρματα για παίζουν τα μεταναστοπουλα στο γήπεδο 5×5.