Καλλιέργεια λεβάντας στο Τρανόβαλτο, με φόντο τη μαρμαροφόρο περιοχή. Τις πολύ όμορφες φωτογραφίες μας έστειλε ο Νίκος Τρευλόπουλος (Nikos Trevlopoulos).

levtran62020 1

levtran62020 2

levtran62020 3

mikrovalto.gr