Επισημοποιήθηκε ο ορισμός του Αντώνη Νίκου ως νέου Διευθυντή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, μετά από σχετικά απόφαση της διοίκησης της εταιρείας.

Ο κ. Νίκου ασκούσε ούτως ή άλλως καθήκοντα διευθυντή το προηγούμενο διάστημα, διατελώντας από τα τέλη Ιανουαρίου αναπληρωτής διευθυντής, μέχρις ότου ληφθεί η οριστική απόφαση της ΔΕΗ για την πλήρωση της θέσης.

Ο κ. Νίκου είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και έχει μακρά στελεχική διαδρομή στη ΔΕΗ, έχοντας αναλάβει ευθύνη σε πολλές επιτελικές θέσεις μέχρι τώρα.

energypress.gr