Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στην προμήθεια μουσειολογικού εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή, σχεδιάζει ο Δήμος Κοζάνης. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου υποβλήθηκε, από το Δήμο Κοζάνης, πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία & Θάλλασα 2014 – 2020” ώστε να υπάρξει η απαραίτητη χρηματοδότηση. Στόχος η δημιουργία ενός χώρου για την προβολή της βιοποικιλότητας, των ιχθυοπαραγωγικών διαδικασιών και των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου που είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της περιβαλλοντικής ταυτότητας της λίμνης και τον περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού της προϊόντος. Σκοπός η δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης επισκεπτών που με σύγχρονο ψηφιακό, διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο θα προσφέρει ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το σενάριο της έκθεσης που θα προβάλλεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου θα αναλύεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

α. Η Λίμνη Πολυφύτου (Γεωγραφική ένταξη, έκταση, κλίμα κλπ.)

β. Δημιουργία της Λίμνης Πολυφύτου

γ. Τροφοδοσία της Λίμνης

δ. Τα Οικοσυστήματα της λίμνης με ιδιαίτερη αναφορά στην ορνιθοπανίδα

ε. Αφιέρωμα στα αλιεύματα

στ. Η αλιεία στη Λίμνη Πολυφύτου

ζ. Διαχείριση της Λίμνης Πολυφύτου

η. Οικοτουριστικές κι άλλες δραστηριότητες

Ο προϋπολογισμός του έργου για την προμήθεια του εξοπλισμού ανέρχεται στα 117.800 ευρώ

Κτηριακό

Σε ό,τι αφορά το κτηριακό, δηλαδή το μέρος όπου θα δημιουργηθεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου, θα χρειαστούν άλλα 170.000 ευρώ για τις εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνισης και διαρρύθμισής του.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου υποβλήθηκε από το Δήμο Κοζάνης πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020” ώστε να υπάρξει η απαραίτητη χρηματοδότηση.