Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: “Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020”, για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης με θέα τη Λίμνη Πολυφύτου σχεδιάζει ο Δήμος Βελβεντού. Η πρόταση θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρου άθλησης με προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Βελβεντού όπου ήδη χρησιμοποιείται ως χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων για τους πολίτες κι επειδή βρίσκεται σε υψομετρική διαφορά της τάξης των 210μ από τη συνήθη στάθμη της λίμνης Πολυφύτου η θέα είναι καταπληκτική.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων μέσω της άθλησης σε ανοιχτό λιμναίο περιβάλλον κι η αύξηση της επισκεψιμότητας. Όλα τα παραπάνω θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Βελβεντού.