Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συγχαίρει το σύνολο των σχολικών μονάδων και δομών που συμμετείχαν στη δράση Erasmus+ ΚΑ1 2020, και ειδικότερα τους παρακάτω φορείς για την έγκριση των σχεδίων που υπέβαλαν στο πλαίσιο της άνωθεν δράσης. Συγκεκριμένα, τα έργα που εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι τα παρακάτω:

Δράση ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

 

Κωδικός Προγράμματος

Δικαιούχος Φορέας

Τίτλος Σχεδίου

2020-1-EL01-KA101-078507

Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις για ένα Σχολείο Δημοκρατικό

2020-1-EL01-KA101-078416

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Πρόγραμμα SDGs στο νηπιαγωγείο

2020-1-EL01-KA101-078358

2ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας

Νέες Τεχνολογίες, Νέες Προκλήσεις, Καινοτόμες Ευρωπαϊκές Πρακτικές.

 

Δράση ΚΑ1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Κωδικός Προγράμματος

Δικαιούχος Φορέας

Τίτλος Σχεδίου

020-1-EL01-KA102-077778

1ο ΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εκπαίδευση μαθητευομένων στην Βελτιστοποίηση Γεωθερμικών συστημάτων Θέρμανσης-Κλιματισμού

2020-1-EL01-KA102-078483

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Συλλέγοντας μαθησιακές εμπειρίες και στάσεις ζωής από την Ευρώπη μας

2020-1-EL01-KA102-078710

1ο ΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Προσαρμογή της οικονομίας σε καινοτόμες παραγωγικές κατευθύνσεις με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον και την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2020-1-EL01-KA102-078378

ΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Νέες δεξιότητες για καλύτερες μελλοντικές προοπτικές

2020-1-EL01-KA102-077696

1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Innovative mechanical technologies: “CNC” machine tools automatic programming, using computer-aided manufacturing software for industrial production

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας εύχεται σε όλους τους φορείς καλή επιτυχία στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Επίσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας για την επίτευξη της εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκφράζει τη διάθεσή της να συνεισφέρει με κάθε τρόπο που της επιτρέπει ο θεσμικός της ρόλος.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Δ/θμιας

Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας