Σας στέλνω δύο φωτογραφίες από την οδό Σαγγαρίου στην Πτολεμαΐδα. Πρόκειται για ένα πρόχειρο μπάλωμα που έκανε η ΔΕΥΑΠ στις αρχές Απριλίου. Είχαν σκάψει για μια διαρροή και το αφήσαν έτσι.